Privacy-beleid van HielZ by JeS


  Dit is de website van:
 • HielZ by JeS
 • Ons vestigingsadres is:
 • Julianastraat 12, 2202 KD Noordwijk
 • Ons postadres is:
 • Julianastraat 12, 2202 KD Noordwijk
 • Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is:
 • 60092165
 • Ons B.T.W.-nummer is:
 • NL853762090B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina
 • je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies: (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om je voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per email: webshop@hielzbyjes.nl
 • Per telefoon: +31 637731465 (lokaal tarief)
 • Per brief: Julianastraat 12, 2202 KD Noordwijk

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als je ons via het web je postadres meedeelt zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons gegeven hebt.

Over communicatie per telefoon
Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden uwje deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, kun je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf op het hierboven vermelde adres.